Projekty

V roce 2023 jsme díky Nadaci ČEZ udělali projekt „Prevence kriminality“. Tento projekt byl zaměřen hlavně na naše nejmenší občany – děti, avšak náš projekt se týkal i dospělých a část projektu byla určena speciálně pro ženy. Díky Nadaci ČEZ jsme mohli udělat řadu seminářů pro žáky základních škol a dále i pravidelné tréninky pro děti. Semináře pro ženy i dospělé včetně pravidelných tréninků ve vybraných městech. Projekt se dle zpětných vazeb od účastníků, ale i školy velmi povedl, děti se mnohé naučili a my jsme rádi, že jsme mohli pomoci s prevencí kriminality, bezpečným chováním i fyzickou připraveností účastníků.

Ještě jednou děkuji Nadaci ČEZ za podporu.

Jan Černý, MBA

V roce 2023 nám byla poskytnuta podpora od Národní sportovní agentury v rámci výzev Můj Klub 2023 a Pohyb a zdraví.

Moc děkujeme Národní sportovní agentuře za tuto možnost spolupráce.

Jan Černý, MBA